Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Monday, June 11, 2012

Bulgarian - ГЛАСУВАНЕ за МИРНО капитулиране на КАБАЛ

да гласуват:
http://www.soldierhugs.com/cabal-surrender-poll-vote/


превод:-->


ГЛАСУВАНЕ за МИРНО капитулиране на КАБАЛ
*ОБНОВЕНО
СЪОБЩЕНИЕ*

 PER
DRAKE; THE ORIGINAL LADY DRAGON POLL IS CLOSED FOR INITIAL SAMPLE,
PLEASE  CONTINUE TO VOTE
ТУК
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ДА БЪДЕ ПОДРЕДЕНО 12ЮНИ 2012


Ние, хората от
планетата Земя, с настоящето заявяваме, че занапред имаме неподлежащи
на преговори условия, приемаме ПЪЛНО и ОКОНЧАТЕЛНО МИРНО КАПИТУЛИРАНЕ
на различните Тъмни и Управляващи фракции, които незаконно и прикрито
са си присвоили Човешките популации и общества с разнообразни агенди,
възнамеряващи да управляват, господстват, манипулират, подчинят,
поробят и, в края на краищата, да изтребят болшинството от Човешкото
население. Тези Тъмни и Управляващи фракции имат и оперират под
различни имена, структури, звания и организации. Това включва, но не
се ограничава до:
Илюминатите, Р2
свободни масони, Кабалът, Комитета на 300-те, групата Билдерберг,
Новият Световен Ред, Ротшилд груп, Рокфелер Груп, Неонацистки Кабал
на Буш, Централните банки на Федералният резерв, Европейските
Централни Банки, Правителството в Сянка и т.н, и т.н... всички
по-нататък наричани обобщено „Кабалист“.

*Общи
Условия
*

Разбира
се и се приема като необходим
o
условие
за и в допълнение на описаните по-долу условия, че Кабалист се
оттегля и позволява на
НОВА
ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА СИСТЕМА
да
бъде узаконена и
ОБЯВЕНА; от
друга страна текущото съгласие и банкерство на
ЧАСТИЧЕН
РЕЗЕРВ
и
финансовите протоколи на
ФЕДЕРАЛНИЯ
РЕЗЕРВ § РОТШИЛД ЕВРОПА
банкови
картели и
техните
подразделения
,
бъдат
ЗАМЕНЕНИ
с
нова, основана на
СПРАВЕДЛИВОСТиЦЕННОСТНО обезпечна
финансова система и глобално
ПРЕИЗЧИСЛЕНвалутен
обмен, съобразен с
ИНТЕРЕСИТЕиЖЕЛАНИЯТА на
световното население. (т.е. Нотите на
Американските
съкровищни бонове
срещу
тези на Федералния Резерв). В допълнение се изисква незабавното
освобождаване на
СВЕТОВНИТЕ
ГЛОБАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПРОГРАМИТЕ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ,
CMKX,ФЕРМЕРСКИТЕ
ПРЕТЕНЦИИ
и
всички американски
ИНДИАНСКИ
СЕЛИЩА
,
за които Конгресът е още не е одобрил финансиране, да бъдат
ОСВОБОДЕНИиЗАПОЧНАТИ
ОТНОВО.

*УСЛОВИЕ 1
Решение:Като
допълнение към
ПЪЛНОТО
И ОКОНЧАТЕЛНО НЕОБРАТИМО ОТТЕГЛЯНЕ,
всеки
и всички членове на Кабалист и техните Съратници ще бъдат осъдени за
всички престъпления против човешкото население, извършени от Кабалист
в течение на тяхното управление и окупация на влиятелни и
правителствени позиции във всяко отношение. Тези престъпления и
обвинения съответно ще бъдат приложени от всички съответни
юрисдикции, включително публични, граждански, частни и международни.
УСЛОВИЕ 1
 НЕУТРАЛЕН
(КОЕТО И ДА Е) НЕ-СЪГЛАСЕН

 AGREE
*УСЛОВИЕ 2
Закриване и
разпускане:
Всички КабалисткиOрганизации,
Йерархии и Структури незабавно и необратимо и завинаги ще
бъдат
РАЗПУСНАТИ, ПРЕКРАТЕНИ и ЗАЛИЧЕНИ. Нито
една подобна Кабалистка
Oрганизация,Йерархия
и Структура никога вече няма да бъде формирана, нито да оперира,
нито да бъде организирана под техните минали, настоящи, бъдещи или
променени имена по никакъв повод завинаги. Влизането в сила и
контрола по това разпускане и прекратяване да бъде проведено то
упълномощен орган (юридическо тяло), свободно избран(о) от хората на
различни държави по Земята.
УСЛОВИЕ 2
 НЕУТРАЛЕН
(КОЕТО И ДА Е)

 НЕ-СЪГЛАСЕН
 AGREE
*УСЛОВИЕ 3
Отречено
Участие и Взаимодействие:
СледПЪЛНО
НЕОБРАТИМО МИРНО ОТТЕГЛЯНЕ
иРАЗТУРЯНЕ
на
членовете на Кабалист и техните подчинени и в интерес на защитата на
свободното човечество от всякакви по-нататъшни и бъдещи пропаганда
на Кабал в пряко нарушение на приетия Договор и Капитулация; Всички
членове на Кабалист и техните подчинени, които са изчистени и
освободени от присъда, както и всеки от техните живи към момента
наследници или деца
ДА
БЪДАТ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ
от
всякакво участие в или взаимодействие с Просперитета, Сигурността
или Еволюцията на Човешкия живот, под формата на
Изпълнителни
ръководители
или
всяка друга позиция с
Пряко
влияние
в
следните Индустрии и Сектори, независимо дали са обществени, частни
или международни:
 • Всеки
  вид национални, общински, градски или провинциални
  Управленски
  органи или изборни офиси
 • Всеки
  вид
  изборни
  протоколи, технологии или процедури
 • Всеки
  вид
  юридическиструктури
  или
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  финансови,
  монетарни или банкови
  институции
  или инфраструктура
 • Всеки
  вид е
  нергийни
  предприятия
  или
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  селскостопански
  предприятия
  или
  инфраструктура
 • Всеки вид
  транспортиране или инфраструктура
 • Всеки
  вид
  медицински,
  фармацевтични или алтернативни лекуващи модалности
  или
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  образование,
  учебни програмни или детско развитие
 • Всеки
  вид
  защита
  на околната среда
  и
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  комуникационни
  технологии
  и
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  интернет
  и информационни технологии
  и
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  военни,
  отбранителни или полицейски организации

  и
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  естествени
  ресурси
  и
  инфраструктура (вода, минерали, метали, складове за храна и др.)
 • Всеки
  вид
  религиозни
  и духовни учения
  и
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  научни
  изсекдвания, напредък или открития

  и
  инфраструктура
 • Всеки
  вид
  главни
  или алтернативни медийни източници

  и
  инфраструктура
УСЛОВИЕ 3
 НЕУТРАЛЕН (КОЕТО И ДА Е)
 НЕ-СЪГЛАСЕН
 AGREE

*УСЛОВИЕ 4
За тези обединени Щати на Америка:
 • РазширениеиОповестяванена
  справедливия
  N.E.S.A.R.A.
  (
  Нациоанален
  Икономически Акт за Сигурност и Реформа)(прекратява Федералния
  Резерв
  & I.R.S.)
 • Връщане към
  нашите
  учредителни
  Документи; Конституцията от 1787 + оригиналната 13-та
  поправка/клауза, клаузите на Конфедерацията, Харта за Правата и
  Декларацията за Независимост.
 • Закриванена
  тези де-факто Корпорации, но не ограничено до следното,
  ОБЕДИНЕНИ
  ЩАТИ НА АМЕРИКА, Правителство на Корпорация на Съединените
  Америкаснки Щати, също извършването на бизнес като Правителство на
  Съединените Щати и Корпорация на Белия дом, също извършване на
  бизнес като Изпълнителен Офис на Правителството на Съединените
  Щати“
 • Закриване
  на всички Щатски Корпорации
  ,
  действащи като
  де-юре
  конституционни Щатски Правителства
 • Закриваненагаранциите
  (монетизирането)
  на
  съдебните дела, затворите и свидетелствата за раждане.
УСЛОВИЕ 4
 НЕУТРАЛЕН (КОЕТО И ДА Е)
 НЕ-СЪГЛАСЕН
 AGREE
*УСЛОВИЕ 5
За всички хора и поселения на Планетата Земя:
*Само ИСТИНАТА може да освободи човешките души и да им позволи да бъдат наистина СУВЕРЕНИ в тяхната еволюция.
Освобождавне на ВСИЧКИ технологии за напредък. Допълнителните сметки ще бъдат използвани за установяване на производство и инсталиране.
Незабавно Разкриване на всичко, засягащо нашите братя и сестри във външното пространство (космоса) и в други измерения. Установяване и Разширяване на Дипломатически Отношения по открит и глобален начин.
Разкриване на всички Тайни Общества, цялото окултно знание, цялата ИСТИНСКА история, разкриване и вземане на решение (осъждане) на всички магически свръхестествени съвети и свързани ордени, братства, конвенти, училища по мистерии, Монарх, MILAB, MKULTRA, всички, които са били използвани за манипулиране на човешкото съзнание злонамерено и с нараняващи последствия.
УСЛОВИЕ 5
 НЕУТРАЛЕН (КОЕТО И ДА Е)
 НЕ-СЪГЛАСЕН
 AGREE


*УСЛОВИЕ 6
Спиране и прекратяване на злонамерени действия: Кабалист трябва НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ дейности и операции, като злонамерени оперативни агенди и действия, които са били и се провокират понастоящем на планетата и сред нейното население. Примери за тези злонамернеи агенди и действия са, но не се ограничават до тези: действията на HAARP, пръскането от самолети – Chemtrails, разрушаване на околната среда, отровни ваксини и лекарства, гладуването, евгениката, замърсяването на океанската и сладка вода и всяко и всички други злонамерени действия, резултиращи в деградация и повреждане на планетата и нейните човешко население, растения, животни и други живи организми.
УСЛОВИЕ 6
 НЕУТРАЛЕН (КОЕТО И ДА Е)
 НЕ-СЪГЛАСЕН
 AGREE

*Моля, коментирайте в блога по тази тема на адрес: http://www.soldierhugs.com/cabal-surrender-poll-vote-blog/
Post a Comment

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos