Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Wednesday, September 19, 2012

NORWEGIAN - I know that my galactic family is here – do you?(I know that my galactic family is here – do you?  Norwegian subtitles to the video)
Jeg Vet at min Galaktiske familer er her – gjør du?Graham Dewyea: Hallo, jeg er Graham Dewyea, grunnlegger av InLightRadio og vert for programmet “Vår galaktiske Familie”. Som mange av dere allerede vet, er vi ikke alene i Universet. Jeg vet at min galaktiske familie er her på himmelen over oss mens jeg nå snakker med dere. Det gjør også mine kolleger som straks vil dele sin egen historie med dere.
Faktum er at vi alle er medlemmer i den samme galaktiske familie – du, jeg, vår familie, venner, naboer og kolleger, og de som har vist seg, og fortsetter å vise seg på himmelen.
0:44
Våre brødre og søstre fra stjernene har vært med oss siden tidenes morgen og de har besøkt oss jevnlig, hver dag. Folk ser dem på himmelen, vi hører historier om noen som har sett dem, vi har til og med sett dem selv. Det har kanskje du også, noen av dere uten en gang å vite det. Og hvis du ikke har det, så er du sannsynligvis slik som det store flertall av mennesker i verden – du har troen på at de er her og at vi ikke er alene.
1:09
Jeg vet at mange av dem ser akkurat slik ut som du og jeg, og de er her for å hjelpe oss, og de kommer i fred. De bryr seg om Jorden. De bryr seg om oss, alle levende vesener. Hvordan vet jeg dette? Fordi at hvis de ikke var her i fredelige hensikter, ville de ikke vært her så lenge uten å gjør oss vondt, ville de vel?
1:28
De er fredfulle, høyt utviklede vesener som ønsker å dele sin kunnskap og teknologi med oss for å hjelpe med å heale planeten vår slik at alt levende kan trives. Og vi trenger deres hjelp.
1:38
Når jeg ser dem på himmelen og spør “Hvorfor har ikke regjeringen og andre statsledere bare innrømmet at de er der? Har de noe å skjule?” Vel, de ville miste sin makt og kontroll over oss, og det ville også alle religioner og religiøse ledere. De har ikke delt med oss og fortalt sannheten.
1:55
Vel, tenker jeg, jeg trenger ikke å vente på at myndighetene eller religionene kunngjør eller avslører noen ting.
2:00
Avsløringen handler om å gjøre våre brødre og søstres nærvær kjent, og jeg gjør min personlige avsløring i dag, her og nå. Jeg har sett videoene fra folk over hele verden. Jeg har sett fotografiene, jeg har til og med selv sett deres stjerneskip, moderskip og romskip – man nå måtte kalle dem – på himmelen. Og jeg gleder meg så til å møte dem personlig og gå sammen med dem for å hjelpe planeten, og oss selv, til et bedre liv og fremtid.
2:27
Jeg vet at min galaktiske familie er her. Det gjør også alle de som du vil få møte nå. Så kom med oss mens vi kunngjør for verden det som kalles ”Avsløringen” av vår galaktiske familie.
Lower third: Jeg kjenner min galaktiske familie – gjør du?? — Inna Lobanova-Heasley (Russisk)
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Ian Lee (Kantonesisk)
2:49
Steve Beckow: Hei, jeg er Steve Beckow. Jeg er tidligere styremedlem ved Immigrasjonsmyndighetene i Canada. Jeg vet at min galaktiske familie er her og jeg vet at de er her for å hjelpe oss å skape en vidunderlig fremtid. De ser ut som oss, de er menneskelige som oss. Der faktisk det folket -  og ja, jeg sa ”folket” – som la grunnlaget menneskerasen på Jorden i begynnelsen.
3:13
Vi nedstammer fra menneske-populasjoner på fjerne planeter. De har vært her og beskyttet oss. De har besøkt Jorden i årtusener. Men de foretrekker å holde seg i bakgrunnen, slik at de ikke blander seg inn i vår frie vilje. Og nå er de her igjen for å hjelpe oss gjennom det globale bevissthetsskiftet som skal skje rundt 21/12-2012.
3:36
Mange mennesker sier at vi står ved Jordens undergang. Nei, Jorden vil ikke gå under. Det blir ikke noe Armageddon for planeten. Ingen farlige raser kommer for å invadere oss.
Hvis våre brødre og søstre hadde lyst til å ta over planeten vår, kunne de ha gjort det for lenge, lenge siden. Det vi i stedet kan forvente av dem, og med deres hjelp, er å oppnå fred i verden, velstand for alle og alle mennesker sammen som Ett i en Ny Tidsalder for menneskene.
4:06
Jeg ønsker en slik planet velkommen. Jeg vet at våre brødre og søstre fra stjernene er her og jeg vet at de er her for å hjelpe oss å skape en vidunderlig fremtid.
4:17
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Özge Simsek (Tyrkisk)
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Edgar Alan (Filipinsk)
4:34
Dave Schmidt: Hi. My name’s Dave Schmidt. I’m a former senator in Washington state, where I spent 20 years of my life in politics with the last 12 years in the Washington Legislature. But prior to that I had spent 13 years of my life in church ministry. I have a bachelor’s degree in religion and a master’s degree in Biblical studies. And with that background, I can obviously speak to the issues of the influence that both religion and government has [have] in our lives.
Hei, mitt navn er Dave Schmidt. Jeg er tidligere senator i staten Washington, hvor jeg tilbrakte 20 år av mitt liv i politikken med de siste 12 årene i Det Lovgivende departement. Men før det hadde jeg praktisert 13 år som prest i kirken. Jeg har bachelor-grad i religion og mastergrad i bibelstudier. Og med denne bakgrunnen, skulle jeg kunne si noe om hvordan religion og politikk virker (og har virket) inn på våre liv.
Det spørsmålet vi må stille oss er “Hvorfor?” Hvorfor har vi ikke fått mer informasjon fra myndighetene og fra våre religiøse ledere om vår galaktiske familie? Hvorfor har vi blitt holdt uvitende om det?
5:09
Over hele planeten finnes det mennesker som nyter å ha makt. De har denne makten og har kontroll over billioner av oss i hvert eneste land på Jorden.
5:18
Så den største påvirkning i våre liv kommer fra dem som påvirker hva vi tror på, de som kan påvirke hva vi ser på som virkelig, som realitet. Og den største påvirkning kommer fra myndighetene og religionens ledere. Tillitsfull lar vi dem veilede oss i vårt daglige liv og likevel prøver de å holde oss i frykt og uvitenhet og i mørke.
5:39
Avsløringen av vår galaktiske families nærvær betyr slutten på en lang hemmeligholdelse som går tilbake til i hvert fall 1947, om ikke lenger. Det å fornekte UFO’er eller romskip har vært en praksis hos de fleste regjeringer i verden av ulike årsaker. Noen av dem kan vi godta, men sannheten er at de fleste ikke kan aksepteres.
6:00
Like you, I’ve been exposed to the false belief systems that come from our church and government leaders. And it’s their desire to keep us ignorant to what is real. And should it be exposed that we’re not alone in this universe and that our galactic family is very real and loving and caring beings, then all of our leaders would end up losing their power.
Som dere, har jeg vært utsatt for den falske verdensoppfatning som legges frem av kirken og statsledere. Og det er deres ønske å holde oss i uvitenhet om hva som er sant. Og skulle det komme frem at vi ikke er alene i Universet og at vår galaktiske familie er kjærlige og omtenksomme vesener, da ville alle våre ledere til slutt miste sin makt.
6:22
De ville bli avslørt som forbrytere og løgnere og ville miste enhver troverdighet. Så det har vært i deres egen personlige interesse å holde oss i uvitenhet og mørke.
6:30
Men vet dere hva? Alt dette er i ferd med å endre seg. Se dere omkring og se alle de menneskene som står frem og forteller om det de vet er sant. Vår galaktiske familie har bare ventet på at vi skal stå opp for oss selv og bli våre egne leder, at vi skal våkne opp og si hva det er vi ønsker, gjøre krav på vår full frihet som mennesker og kollektivt erklære oss fri fra tiår med løgnaktighet.
6:56
Vi vil ikke lenger holdes i mørke. Tiden er inne for å erklære vår frihet, la alle få vite at vi ikke lenger er alene i dette enorme, vidunderlige Universet. Det er tid for å stå opp og erklære at vår galaktiske familie er her.
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Anita Camera (Tysk)
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Amit Jain (Hindi)
7:23
Geoffrey West: Vær hilset og vær velsignet. Mitt navn er Geofrey West. Våre ledere har nå tydelig demonstrert sine valg, at de ikke er interessert i planetes helse, og ikke menneskene heller. Faktum er at de interessert i det motsatte.
7:36
Imidlertid har vi nå en mulighet til sann fred, helse og overflod foran oss. Fred springer ut fra at vi har et bevisst, kjærlighetsfylt forhold til alt fysisk og ikke-fysisk, synlig og usynlig, fordi vi vitenskapelig, energimessig og åndelig ALLE ER ETT.
7:56
Vår gode galaktiske familie kunne ha fjernet ledere og militære i hele verden, men å gjøre det ville være brudd på deres Lov og deres etikette. Det faktum at de ikke tvinger sin vilje på oss er en av grunnene til at kunngjøringen om deres eksistens har tatt så lang tid på å skje.
8:14
Det er imidlertid også en annen grunn, og det er at vi mennesker har latt oss gjøre til slaver, mens vi samtidig har forsømt planeten vår som det levende, følende energiske vesen Hun er.
8:25                          
Det er nå vårt valg som mennesker på Jorden å avgjøre hvordan vil gjøre fremover,  som en ny Galaktisk Stjernenasjon og åpne dørene for vår glemte og spredte familier fra stjernene.
Cosmic Vision News er for øyeblikket det eneste nyhetsprogram som offisielt forteller sannheten og bringer temaer som er knyttet til Avsløringen til folket. Dette vil fortsette i hvert fall frem til de store medienes journalister begynner å tjene menneskeheten og planeten vår på en mer etisk måte, med kjærlighet og mot, som det kreves av dem i denne tiden.
9:00
With joy, with gratitude, and with love, I say, I officially say, welcome, to our galactic families, as together we serve humanity and our planet.
I glede, i takknemlighet og i kjærlighet sier jeg offisielt “Velkommen” til vår galaktiske familie, slik at vi sammen kan tjene menneskeheten og planeten.
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Jimena Yantorno (Spansk)
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Armine Zargerian (Armensk)
9:21
Linda Dillon: Hei, mitt navn er Linda Dillon og jeg har hele livet visst at vår galaktiske familie er der. Og jeg burde vite det, for jeg tilbringer ganske mye tid om bord i skipene, eller Lys-skipene som de kaller dem. Jeg er en av de heldige. Jeg kjenner vår galaktiske familie. Jeg vet at de er vennlige, intelligente, sjenerøse og fredelige.
9:45
De fleste mennesker er uvitende om de itrolige bidragene vår brødre og søstre fra stjernene har gitt oss. Store tekniske fremskritt, verktøyer og innretninger vi bruker i dag har enten blitt gitt oss eller retro-konstruert fra vår galaktiske families teknologi.
10:04
De har gitt oss teknologi som har bidratt til vår levestandard, til samfunnsbygging og til healing av Gaia. Eksepler på deres gaver finnes på alle samfunnsarenaer; silikonbrikken til datamaskiner, Internett (som er basert på det galaktiske internett), grønn bygningsteknologi for bygging, fiberoptikk, Teflon, Kevlar – ja lista er lang.
10:30
Og mens vi er inne på det, la oss ikke glemme Fri Energi teknologi.
De er her for å hjelpe oss i vår utvikling og deler med oss av sin teknologi som de har utviklet gjennom sin evolusjon. Noen ganger beskytter de oss også.
10:46
Nå i den nyere tid har de hjulpet Gaia med å bli kvitt det meste av utarmet uran og andre former for radioaktivitet i atmosfæren, og begrenset meget sterk skadevirkningene av katastrofer som det japanske jordskjelvet og tsunamien. Det er masser av youtube videoer om det så det er bare å lete.
11:06
De hjelper oss også med å rense forurenset vann. Vår galaktiske familie er fredelig og kjærlighetsfull, hjelper når de kan, men griper aldri inn i vår frie vilje. Det er derfor de aldri har presset frem Avsløringen, men ventet tålmodig på at vår kollektive bevissthet skulle bli klar til å akseptere at vi ikke er alene.
11:27
Våre brødre og søstre fra stjernene kommer i fred og kjærlighet for å bistå oss med planetens Oppstigning. Dette er grunnen til at min galaktiske familie er her nå, akkurat nå, og de er her for å hjelpe oss alle.
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Claire Mastri (Fransk)
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Marco Missinato (Italiensk)
Sierra Neblina: Hallo, mitt navn er Sierra Neblina og jeg er en walk-in med dobbelt rolle. Det betyr at jeg hjelper til her på planeten både som menneske og som galaktisk vesen.
12:06
Opprinnelig kom jeg til denne planeten for å hjelp menneskeheten gjennom denne kritisk  perioden i deres historie. Så, i 2007 fikk jeg et massivt slag som jeg døde av, og så ble jeg tatt om bord i et av skipene og gitt muligheten til å arbeide sammen med et galaktisk vesen, for å heale kroppen min og hjelpe meg med mitt oppdrag.
12:23
Jeg har tilbrakt mange år ombord på skipene med vår galaktiske familie i håp om å kunne bringe dere dette skjellsettende budskap: Vår galaktiske familie er her og inviterer oss til å slå oss sammen med dem på den galaktiske scene.
12:35
Vi vil fortsette å se en økning i antall observasjoner av skip rundt  om i verden, for det er deres måte å forberede oss på den første kontakt. De viser oss at de er her i fredelige hensikter ved å ikke gjøre noe annet enn å gjøre oss oppmerksom på at de er der. Flere og flere mennesker ser deres vakre oppvisninger på himmelen. Og det er for å fortelle dere at ”hallo, vi er her, og vi gleder oss til å møte dere”.
12:54
Det øyeblikk de er sikre på at vi ser opp mot himmelen og ønsker å samarbeide med dem, så vil ting begynne å skje raskt, men de vil ikke gjøre noe før vi er klare. For at vi skal greie det, så må samfunnet vårt løfte seg ut av den fryktbaserte kulturen. Vi må legge vekk all kulturelt innpodet frykt og rette blikket mot en strålende fremtid som venter på oss.
13:12
Ganske snart vil et nytt økonomisk system – som klargjøres mens vi snakker – bli introdusert. Det vil gi velstand til alle, overflod, et lett liv, uten fattigdom, sykdom, sult, hjemløshet og mye mer.
13:25
De fleste regjeringer og bank- og finanssystemer er blitt en hengemyr av korrupsjon og vil ikke kunne overleve den bevissthetsøkning som vokser frem i de kommende måneden mot slutten av året. Ett hvert spor av negativitet, inkludert korrupsjon, vil etter hvert forsvinne fra planeten.
13:40
For å virkelig kunne fatte og verdsette det som ligger foran oss, er det nødvendig å ekspandere vår nåværende verdensforståelse. Sammen vil vi bevege oss inn i en fremtid hvor alle vil se på hverandre som likeverdige, som Ett Folk på planeten.
13:53
Vi vil bevege oss inn i en fremtid som er full av kjærlighet, balanse, kreativt potensial, som er uendelig mye mer tilfredsstillende en det vi opplever nå. Avsløringen åpner dørene til denne nye vidunderlige fremtiden. Jo flere mennesker som får vite om avsløringen, som skjønner hvilke fordeler den bærer med seg, jo smidigere vil overgangen bli fra et planetarisk til et galaktisk samfunn.
14:16
And so, I can tell you from my experience: I know that my galactic family is here. Do you?
Og derfor kan jeg fortelle dere på bakgrunn av min erfaring: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Daisy Chu (Kantonesisk)
14:22
Lower third: Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du? — Mounir (Arabisk)
Og til slutt har dere meg, og jeg heter Stephen Cook. Helt siden jeg var liten gutt har jeg visst av min galaktiske familie var der. Jeg har sett dusinvis av romskip og lysskip reise over himmelen i løpet av mitt liv og jeg har vært heldig å hatt nærkontakt to ganger her i Austarlia.  Og faktum er at like før jeg skulle lage denne videoen, var jeg ute i hagen her i Sydney og so det vakreste, hvite stjerneskip rett over huset mitt. Jeg innså i det øyeblikk til fulle at min galaktiske familie er her.
15:03
Jeg vet at de er der og jeg vet at de kommer i fred og kjærlighet. Og jeg ønsker at de skal komme sammen oss, med deg og meg, våre venner, våre naboer og at vi kan arbeide sammen for å skape en verden av ro og fred, som vi alle fortjener.
Mesteparten av mitt liv har jeg jobbet i media. Jeg var journalist og jeg var informasjonssjef og media-rådgiver under olympiaden i Sydney. På den bakgrunn vet jeg hvordan media fungerer. Og jeg vet at massemedia er underlagt en meget streng kontroll.

15:34
Det sørgelig er at det er gjennom disse media med skylapper, disse fullkontrollerte media, disse media som vi har blitt opplært til å ha tillit til, at vi må lære om vår galaktiske familie. Men de har ikke fortalt oss sannheten. De har fortalt oss at de er ”aliens” og at de kommer for å ta oss.
15:53
Dere vet jo at TV, aviser, radio – de sier akkurat det samme alle sammen og de latterliggjør til og med mennesker som deg og meg som vet at vår galaktiske familie er her.
16:03
Tenk på alle disse – å herregud alle disse filmene om invasjoner av romvesener, filmer de har prøvd å skremme oss med, og at de kommer alle sammen for å ta oss!! Vel la meg si nå fortelle dere som følger; hvis de kom for å ta oss, så ville jeg ikke vært her nå lenger. Ingen av oss ville vært her heller, når sant skal sies.
16:19
Vi eier våre egne medier! Vi har Youtube og Facebook og Twitter og Vimeo og Pinterest, og en hel rekke andre sosiale mediekanaler som vi kan benytte for å få sannheten ut til våre venner, til familien, til naboene våre, til kollegene på jobben. Og det er gjennom våre sosiale medier at vi nå kan dele nyheten om at vår galaktiske familie er her!
16:42
Så i dag vil vi spore dere om dere vil slå dere sammen med oss i InLightRadio og gjøre deres egen personlige Avsløring – og med det mener jeg å fortelle familien, vennene, naboene, kollegene at dere vet at deres galaktiske familie er her.
16:58
Og det er grunnen til at vi har laget denne videoen. Den er gratis. Den er til for at dere skal dele den. Så ta tak i den og send den til alle deres venner, via e-post, eller Facebook. Legg den ut på Twitter. Legg den på websiden deres. Send den til hele verden!! Og når dere gjør det, ber jeg dere å spørre dem, som jeg spør dere nå; Jeg vet at min galaktiske familie er her – gjør du?
17:24
[musikk/avslutning]
Post a Comment

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos