Labels

SUPPORT JULIAN ASSANGE

Wednesday, June 12, 2013

richard dolan - best speech


1
00:00:23,840 --> 00:00:27,510
Νιώθω πως οι αποκαλύψεις
σε ζητήματα ΑΤΙΑ

2
00:00:27,610 --> 00:00:31,670
και τυχόν εξωγήινους είναι παράδοξες.

3
00:00:31,770 --> 00:00:34,310
Είναι αδύνατο, αλλά και αναπόφευκτο.

4
00:00:34,410 --> 00:00:38,580
Αδύνατο γιατί δεν υπάρχει πολιτική
φρόνηση για κάτι τέτοιο.

5
00:00:38,680 --> 00:00:43,140
Εντούτοις αναπόφευκτο γιατί οι αρχηγοί μας
δεν είναι οι μόνοι παράγοντες στην εξίσωση.

6
00:00:43,240 --> 00:00:44,880
Υπάρχουν και άλλα όντα.

7
00:00:44,980 --> 00:00:48,870
Αλλά κυρίως, υπάρχουμε εμείς. Ο Κόσμος.

8
00:00:48,970 --> 00:00:54,230
Περνάμε έναν μεγάλο κοινωνικό, πολιτισμικό και ειδικά

9
00:00:54,330 --> 00:00:57,110
τεχνολογικό μετασχηματισμό στην
ιστορία της ανθρωπότητας.

10
00:00:57,210 --> 00:00:59,540
Στην ουσία, εμείς αλλάζουμε το παιχνίδι.

11
00:00:59,640 --> 00:01:03,750
Κάποια μέρα, και όχι
μακριά στο μέλλον,

12
00:01:03,850 --> 00:01:06,990
κάτι θα εξεγείρει κάποιον.

13
00:01:07,090 --> 00:01:12,770
Ίσως να’ ναι μια μεγάλη θέαση,
μια τρομερή διαρροή, κάτι.

14
00:01:12,870 --> 00:01:15,770
Κάτι που δε θα μπορεί κανείς να αρνηθεί.

15
00:01:15,870 --> 00:01:18,920
Ούτως ή άλλως, πλησιάζουμε γοργά

16
00:01:19,020 --> 00:01:23,530
προς κάτι που οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη
ονομάζουν η Μοναδικότητα,

17
00:01:23,630 --> 00:01:26,780
όταν η νοημοσύνη των υπολογιστών ξεπεράσει τη δική μας.

18
00:01:26,880 --> 00:01:30,100
Σ’ ένα τέτοιο μέλλον, μπορούμε να λέμε

19
00:01:30,200 --> 00:01:33,460
πως θα παραμένουμε ακόμη κολλημένοι και
ουδέτεροι πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα;

20
00:01:33,560 --> 00:01:36,490
Κάτι θα εξωθήσει τον Πρόεδρο.

21
00:01:36,590 --> 00:01:41,080
Αυτός ή αυτή τελικά
θα συγκαλέσουν την πολυπόθητη συνέντευξη τύπου

22
00:01:41,180 --> 00:01:43,250
και με χαμηλωμένο βλέμμα θα πουν:

23
00:01:43,350 --> 00:01:48,330
“Ενημερώθηκα
από το εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας,

24
00:01:48,430 --> 00:01:50,430
και τους αρχηγούς της κοινότητας πληροφοριών μας

25
00:01:50,530 --> 00:01:53,790
πως υπάρχει μια αλήθεια σε κάποια
από τα φαινόμενα των ΑΤΙΑ,

26
00:01:53,890 --> 00:01:57,070
πως κάποια ΑΤΙΑ είναι πραγματικά φυσικά σκάφη

27
00:01:57,170 --> 00:02:00,610
μη κατασκευασμένα από
κάποιο γνωστό πολιτισμό της γης.”

28
00:02:00,710 --> 00:02:02,860
Ή κάποιες άλλες φράσεις με παρόμοιο νόημα.

29
00:02:02,960 --> 00:02:06,570
Είναι το είδος της ανακοίνωσης
που πολλοί υποστηρικτές της αποκάλυψης των ΑΤΙΑ

30
00:02:06,670 --> 00:02:09,350
θα ήθελαν να ακούσουν,
μα η πραγματική ερώτηση είναι, τι γίνεται μετά;

31
00:02:09,900 --> 00:02:13,010
Γιατί θα υπάρξουν αρκετές
ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν.

32
00:02:13,110 --> 00:02:16,080
Οι δημοφιλέστερες στη λίστα θα είναι ερωτήσεις

33
00:02:16,180 --> 00:02:17,970
για το ποιοι είναι τα όντα αυτά

34
00:02:18,070 --> 00:02:21,070
και τι σκοπό έχουν.

35
00:02:21,170 --> 00:02:25,310
Αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση
για τον Πρόεδρο να την απαντήσει.

36
00:02:25,410 --> 00:02:27,550
Καταρχήν, υπάρχει πιθανότητα

37
00:02:27,650 --> 00:02:32,580
πως ακόμα και οι αρχηγοί των
κοινοτήτων του μαύρου προϋπολογισμού

38
00:02:32,680 --> 00:02:34,090
που ασχολούνταν μ’ αυτό για χρόνια,

39
00:02:34,190 --> 00:02:36,150
να μην έχουν οι ίδιοι ιδέα.

40
00:02:36,250 --> 00:02:37,930
Ή τουλάχιστον όχι πλήρη.

41
00:02:38,030 --> 00:02:39,760
Και αν ξέρουν τι κάνουμε;

42
00:02:39,860 --> 00:02:44,090
Πολύ περισσότερο αν μερικώς η απάντηση
αυτή περιέχει πληροφορία

43
00:02:44,190 --> 00:02:46,110
που θα μας συνταράξει;

44
00:02:46,210 --> 00:02:49,320
Ο εξωραϊσμός των προθέσεων εξωγήινων επισκεπτών

45
00:02:49,420 --> 00:02:50,360
- ή μόνιμων κατοίκων -

46
00:02:50,460 --> 00:02:53,560
δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνει,

47
00:02:53,660 --> 00:02:57,360
αλλά είναι εντελώς πιθανό,
βάση των δεδομένων που έχουμε,

48
00:02:57,460 --> 00:03:01,430
πως κάποιοι από αυτούς να μη νοιάζονται
και πολύ για την ανθρωπότητα.

49
00:03:01,530 --> 00:03:04,440
Ίσως κάποιοι ναι, άλλοι πάλι όχι.

50
00:03:04,540 --> 00:03:08,620
Τι γίνεται αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα
μέσα στην κοινότητα πληροφοριών,

51
00:03:08,720 --> 00:03:12,790
και το πρόγραμμα αυτό να περιλαμβάνει κάτι που έχει
να κάνει με υποτιθέμενα φαινόμενα απαγωγών;

52
00:03:12,890 --> 00:03:15,270
Και αν ακόμα και αυτό δεν αληθεύει,

53
00:03:15,370 --> 00:03:17,580
πιστεύει στ’ αλήθεια ο Πρόεδρος

54
00:03:17,680 --> 00:03:22,310
πως μπορεί να περιορίσει
το αχαλίνωτο όσων λέμε;

55
00:03:22,410 --> 00:03:27,300
Ακόμη και αν οι προθέσεις των όντων αυτών
είναι ουδέτερες ή θετικές,

56
00:03:27,400 --> 00:03:32,750
θα υπάρξει σαφώς μεγάλη δυσπιστία
από μεγάλο ποσοστό της ανθρωπότητας.

57
00:03:32,850 --> 00:03:35,300
Δε θα είναι εύκολο αυτό.

58
00:03:35,400 --> 00:03:37,950
Ίσως υπάρχει ήδη κόσμος

59
00:03:38,050 --> 00:03:42,920
προκατειλημμένος σχετικά με την ερμηνεία των όντων αυτών
ως τίποτε παραπάνω από δαιμονικά.

60
00:03:43,020 --> 00:03:45,630
Πόσο μάλλον να βγάλουμε ένα
από αυτά σε εξέδρα

61
00:03:45,730 --> 00:03:51,480
υποβάλλοντάς το για ώρες, μέρες και βδομάδες
σε ερωτήσεις ενός αχόρταγου κοινού,

62
00:03:51,580 --> 00:03:55,990
είναι πιθανό πως οποιαδήποτε στιγμή αποκάλυψης
δε θα ικανοποιήσει το κοινό

63
00:03:56,090 --> 00:04:00,860
με τον τρόπο που θα ήθελε
ο εξωγήινος βάση των προθέσεών του.

64
00:04:00,960 --> 00:04:03,450
Αυτό είναι μόνο η αρχή των προβλημάτων.

65
00:04:03,550 --> 00:04:07,020
Μια πρώτη προφανής ερώτηση που θα τεθεί,

66
00:04:07,120 --> 00:04:09,560
και θα έχει βαθιές και
σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις,

67
00:04:09,660 --> 00:04:15,270
θα είναι η εξής απλή
“πώς καταφέρατε να το κρατήσετε αυτό μυστικό
τόσα χρόνια;”

68
00:04:15,370 --> 00:04:18,790
Αναλογιστείτε ότι λέγανε σε όλη μας την κοινωνία

69
00:04:18,890 --> 00:04:22,010
πως τα ΑΤΙΑ δεν είναι κάτι
πραγματικό και αφύσικο,

70
00:04:22,110 --> 00:04:26,730
πως οι εξωγήινοι σίγουρα δεν είναι εδώ
πάνω στη Γη αλληλοεπιδρώντας μαζί μας,

71
00:04:26,830 --> 00:04:29,010
πως όσοι πιστεύουν στα ΑΤΙΑ 
ενδεχομένως το κάνουν δίχως δόλο


72
00:04:29,110 --> 00:04:31,070
όμως έκαναν λάθος για οτιδήποτε σχετικό.

73
00:04:31,170 --> 00:04:36,710
Αυτή ήταν η μόνιμη νοοτροπία μέσα
στα περισσότερα ιδρύματά μας.

74
00:04:36,810 --> 00:04:42,130
Η εκπαίδευσή μας από το δημοτικό
ως το πανεπιστήμιο και το διδακτορικό.

75
00:04:42,230 --> 00:04:44,260
Μέσα από τα κύρια ΜΜΕ μας,

76
00:04:44,360 --> 00:04:48,550
όπου η ανοιχτή πίστη στα ΑΤΙΑ
σήμαινε καταστροφή για την καριέρα κάποιου.

77
00:04:48,650 --> 00:04:51,050
Σίγουρα μέσα στα επιστημονικά μας ιδρύματα,

78
00:04:51,150 --> 00:04:53,640
και επίσης μέσα στις πολιτικές μας δομές.

79
00:04:53,740 --> 00:04:55,840
Πολιτικές καριέρες έχουν καταστραφεί,

80
00:04:55,940 --> 00:04:58,640
ή τουλάχιστον υπονομεύτηκαν σφοδρά,
από τη ρετσινιά των ΑΤΙΑ.

81
00:04:58,740 --> 00:05:02,320
Θυμηθείτε τι συνέβη
στον Ντένις Κούσινιτς το 2008

82
00:05:02,420 --> 00:05:06,980
όταν μαθεύτηκε πως χρόνια πριν
είχε δει ένα ΑΤΙΑ.

83
00:05:07,080 --> 00:05:10,460
Οι δύο μάρτυρες που είχε μαζί του
δεν έπαιξαν κανένα ρόλο

84
00:05:10,560 --> 00:05:13,010
όταν βγήκαν και επιβεβαίωσαν τη θέαση.

85
00:05:13,110 --> 00:05:14,790
Είδαν το ίδιο πράγμα.

86
00:05:14,890 --> 00:05:18,960
Όλα αυτά τα ιδρύματα καθώς και άλλα
μεταχειρίστηκαν το θέμα των ΑΤΙΑ

87
00:05:19,060 --> 00:05:22,570
τουλάχιστον ως αστείο,
που αρμόζει σε ανώριμα μυαλά.

88
00:05:22,670 --> 00:05:26,370
Θα μπορούσαν οι καθηγητές σε ολόκληρη την Αμερική

89
00:05:26,470 --> 00:05:29,740
να αποπέμπουν με τον ίδιο τρόπο το φαινόμενο αυτό

90
00:05:29,840 --> 00:05:33,100
αν δεν είχαν καθόλου συνεργασία με
την κοινότητα πληροφοριών;

91
00:05:33,200 --> 00:05:36,140
Παρομοίως με τον κόσμο της επιστήμης,
της πολιτικής και των ΜΜΕ;

92
00:05:36,240 --> 00:05:40,930
Όχι λοιπόν, όχι όταν η πιο
μέτρια έρευνα

93
00:05:41,030 --> 00:05:45,990
υποδεικνύει πως υπάρχει ισχυρή επιρροή από την
κοινότητα πληροφοριών προς όλα αυτά τα ιδρύματα.

94
00:05:46,090 --> 00:05:48,970
Με άλλα λόγια ο κόσμος θα δει καθαρά

95
00:05:49,070 --> 00:05:52,320
πως η μηχανή εθνικής ασφαλείας
δημιούργησε μια παγκόσμια παιδεία

96
00:05:52,420 --> 00:05:54,360
που έπνιγε την αλήθεια.

97
00:05:54,460 --> 00:05:58,390
Οι ερευνητές θα αρχίσουν να
διερευνούν σοβαρότερα

98
00:05:58,490 --> 00:06:04,000
πώς υπονόμευσαν αυτές οι σχέσεις
την αξιοπιστία όλων αυτών των ιδρυμάτων,

99
00:06:04,100 --> 00:06:06,360
και πώς υπονόμευσαν την αντίληψή μας για την αλήθεια.

100
00:06:06,460 --> 00:06:11,300
Το αποτέλεσμα θα είναι ένα μεγάλο
κοινωνικό και θεσμικό ξεκαθάρισμα.

101
00:06:11,400 --> 00:06:12,760
Δε θα σταματήσει όμως εκεί.

102
00:06:12,860 --> 00:06:18,200
Οι πολίτες θα θέλουν φυσικά να μάθουν τα
χαρακτηριστικά της ίδιας της δομής της ασφάλειας.

103
00:06:18,300 --> 00:06:19,720
Αυτό σημαίνει πως θα θελήσουν να ξέρουν

104
00:06:19,820 --> 00:06:22,730
αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν έξω από τα πράγματα
όλα αυτά τα χρόνια,

105
00:06:22,830 --> 00:06:26,810
όπως φαίνεται να είναι, και ποιός ακριβώς
ήταν μέσα στα πράγματα;

106
00:06:26,910 --> 00:06:30,960
Ποιός διεύθυνε τη συγκάλυψη των ΑΤΙΑ;

107
00:06:35,250 --> 00:06:38,570
Αν η απάντηση βρίσκεται κάπου κοντά
στη δική μου έρευνα ως τώρα,

108
00:06:38,670 --> 00:06:45,340
θα δείξει πως η συγκάλυψη είχε από καιρό
ξεφύγει από την τυπική προεδρική κυριαρχία

109
00:06:45,440 --> 00:06:48,010
προς διεθνή και ιδιωτικά χέρια.

110
00:06:48,110 --> 00:06:52,080
Δεν είναι πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
έχει μερίδιο σε όλα αυτά,

111
00:06:52,180 --> 00:06:57,670
αλλά πρόκειται περισσότερο για το δημόσιο πρόσωπο
της αφρόκρεμας με την πραγματική ισχύ που κρύβεται από πίσω.

112
00:06:57,770 --> 00:07:02,340
Όλοι πλέον το καταλαβαίνουμε αυτό
όταν πρόκειται γενικά για ισχύ,

113
00:07:02,440 --> 00:07:08,050
και αυτή προφανώς είναι η κατάσταση όταν αρχίζουμε
εμπεριστατωμένη ανάλυση και για τη μυστικότητα στα ΑΤΙΑ.

114
00:07:08,150 --> 00:07:09,090
Με άλλα λόγια,

115
00:07:09,190 --> 00:07:14,730
η στιγμή της αποκάλυψης θα προκαλέσει
παγκόσμια διανοητική επανάσταση

116
00:07:14,830 --> 00:07:18,660
αναφορικά με την αληθινή δομή
της εξουσίας πάνω στον πλανήτη Γη.

117
00:07:18,760 --> 00:07:22,020
Θα είναι η στιγμή που ο κόσμος
θα δει και θα αντιληφθεί

118
00:07:22,120 --> 00:07:25,380
πως ο Αυτοκράτορας δε φοράει απολύτως τίποτε.

119
00:07:25,480 --> 00:07:28,020
Τα πολιτικά υποπροϊόντα θα είναι τεράστια,

120
00:07:28,120 --> 00:07:31,440
και θα εμφανισθεί μεγάλη διαμάχη
μέσα στον πρώτο χρόνο των Αποκαλύψεων.

121
00:07:31,540 --> 00:07:33,020
Σκεφτείτε το έτσι.

122
00:07:33,120 --> 00:07:36,820
Επειδή ο πρόεδρος υποχρεώθηκε
να κάνει μια ανακοίνωση

123
00:07:36,920 --> 00:07:40,110
δε σημαίνει πως η CIA
και οι άλλες ομάδες πληροφοριών

124
00:07:40,210 --> 00:07:42,710
που τα διεύθυναν όλα αυτά
απλά θα τη γλυτώσουν.

125
00:07:42,810 --> 00:07:47,800
Υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια
με διάρκεια μιας ζωής

126
00:07:47,900 --> 00:07:50,440
για τον έλεγχο αυτού του ζητήματος.

127
00:07:50,540 --> 00:07:51,970
Επενδύθηκαν πολλά,


128
00:07:52,070 --> 00:07:54,530
και μια απλή αποκάλυψη
δε θα το αλλάξει αυτό.

129
00:07:54,630 --> 00:07:58,400
Το πραγματικό ζήτημα στο μετά των
αποκαλύψεων κόσμο θα είναι:

130
00:07:58,500 --> 00:08:01,180
ποιός ελέγχει την εξέλιξη της υπόθεσης;

131
00:08:01,280 --> 00:08:04,840
Γιατί ευθύς αμέσως θα υπάρξει
μεγάλος διαχωρισμός και χάσμα.

132
00:08:04,940 --> 00:08:07,860
Μόλις το θέμα αυτό καταστεί διαθέσιμο για ανοιχτή συζήτηση,

133
00:08:07,960 --> 00:08:12,280
να 'στε σίγουροι πως ο κόσμος σ' όλο τον πλανήτη
θα απαιτεί απαντήσεις.

134
00:08:12,380 --> 00:08:14,450
Να είστε σίγουροι

135
00:08:14,550 --> 00:08:16,280
πως από την άλλη πλευρά του τραπεζιού

136
00:08:16,380 --> 00:08:19,690
οι πληροφορίες θα δίδονται με φειδώ.

137
00:08:19,790 --> 00:08:24,980
Κυβερνητικοί κομπογιαννίτες θα
συνωστίζονται προσπαθώντας να ελέγξουν την κατάσταση

138
00:08:25,080 --> 00:08:27,710
βάση πολιτικής από την εθνική ασφάλεια,

139
00:08:27,810 --> 00:08:33,590
όμως την ίδια ώρα ανεξάρτητοι ερευνητές των ΑΤΙΑ
ίσως βρίσκονται σε κοινές ακροάσεις

140
00:08:33,690 --> 00:08:35,220
όπως ποτέ δεν είχαν κάνει ξανά στο παρελθόν.

141
00:08:35,320 --> 00:08:39,300
Εάν οι επίσημοι ομιλητές προβαίνουν
σε παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις,

142
00:08:39,400 --> 00:08:41,860
θα γίνει πολύ ευκολότερο,

143
00:08:41,960 --> 00:08:46,070
μετά τις αποκαλύψεις, για τους ανεξάρτητους ερευνητές
να το καταδεικνύουν αυτό.

144
00:08:46,170 --> 00:08:50,080
Και αυτό γιατί τότε ο κόσμος
θα θέλει πλέον να ακούσει.

145
00:08:50,180 --> 00:08:53,820
Και θα υπάρξουν αρκετοί,
πολλοί περισσότεροι ερευνητές πάνω στο θέμα αυτό

146
00:08:53,920 --> 00:08:56,960
μετά τις αποκαλύψεις από αυτούς που υπάρχουν σήμερα.

147
00:08:57,060 --> 00:08:59,890
Το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, ο καιρός θα το δείξει.

148
00:08:59,990 --> 00:09:05,530
Υπάρχουν τόσα άλλα ακατάστατα ζητήματα
σχετικά με την παγκόσμια οικονομία,

149
00:09:05,630 --> 00:09:12,270
την ενέργεια, τις μίζες, τις αγωγές, τους κοινωνικούς
μετασχηματισμούς, τους πολιτισμικούς πολέμους,

150
00:09:12,370 --> 00:09:16,990
θρησκευτικές και πνευματικές αλλαγές,
αλλαγές επιστημονικών δογμάτων,

151
00:09:17,090 --> 00:09:20,580
και τέλος γεωπολιτικές αλλαγές

152
00:09:20,680 --> 00:09:26,600
που θα μας επιτρέψουν να υποδεχθούμε την πρόκληση
των “άλλων” εδώ πάνω στον πλανήτη Γη

153
00:09:26,700 --> 00:09:30,350
με κάποιου είδους συντονισμένου,
αισιοδόξως λογικού τρόπου,

154
00:09:30,450 --> 00:09:32,450
και ακόμα πιο αισιόδοξα με έναν τρόπο

155
00:09:32,550 --> 00:09:37,410
που να απευθύνεται στον κόσμο αντί
σε μια χούφτα προνομιούχων ανθρώπων.

156
00:09:37,510 --> 00:09:42,540
Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε ένα κύμα
πίεσης από το κοινό από κάτω,

157
00:09:42,640 --> 00:09:46,750
και φοβερή πολιτική συνέργεια,
ηθική και κουράγιο

158
00:09:46,850 --> 00:09:49,090
για να καταλάβουμε την πολιτική του μαύρου προϋπολογισμού

159
00:09:49,190 --> 00:09:52,220
που κυριάρχησε
στο ζήτημα αυτό για τόσο καιρό

160
00:09:52,320 --> 00:09:53,950
και να' ναι ένας μακρύς

161
00:09:54,050 --> 00:09:58,650
σκληρός αγώνας για τη διεκδίκηση
κάποιου βαθμού ελευθερίας

162
00:09:58,750 --> 00:10:02,600
και αξιοπρέπειας για την ανθρωπότητα πριν αρχίσουμε μια νέα,

163
00:10:02,700 --> 00:10:05,730
καλύτερη και πιο ώριμη φάση
στην ύπαρξή μας.

164
00:10:05,830 --> 00:10:06,620
Σας ευχαριστώ.

Translator: Con Tanidis

Post a Comment

assangeAt midday on Friday 5 February, 2016 Julian Assange, John Jones QC, Melinda Taylor, Jennifer Robinson and Baltasar Garzon will be speaking at a press conference at the Frontline Club on the decision made by the UN Working Group on Arbitrary Detention on the Assange case.

xmas

the way we live

MAN


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

RCinfo@exopoliticsportugal.com

BJ 2 FEV


http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/


UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00h UTC


By choosing to educate ourselves and to spread the word, we can and will build a brighter future.

bj


Report 26:01:2015

BRAZILIAN

CHINESE

CROATIAN

CZECK

ENGLISH

FRENCH

GREEK

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

SPANISH

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


BENJAMIN FULFORD -- jan 19

UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT

PressTV News Videos